Projektinformation

Projekttitel:
Optimerad renovering för effektiva solcellstak
Projekttitel (eng):
Efficient Solar Roof Tops - Case Studies and In-depth Analysis for Optimized Roof Renovation with Solar Cells
Project manager:
Peter Kovacs
Organisation:
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektnummer:
46867-1
Projektstart:
2018-08-31
Projektslut:
2021-10-31
Budget:
ÅrBeviljat
20181 508 937 kr
2019862 250 kr
20201 940 063 kr
Total:4 311 250 kr
Programområde:
Bebyggelse
Program:
E2B2 - Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende
Energimyndighetens andel:
71 %
Energimyndighetens handläggare:
Anna Pettersson
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att bidra med ny kunskap om och lösningar för takrenovering med solceller. Projektet omfattar fallstudier hos deltagande fastighetsägares konkreta objekt. Målet med projektet är att bidra till en accelererad, effektiv och kvalitetsorienterad marknadsutveckling för takrenovering med solceller, samt att möjliggöra näringslivsutveckling och nya industrisamarbeten inom området. Nätverken inom BeBo och BELOK samt det nationella renoveringscentret är tänka att utnyttjas för att exploatera projektets resultat.
Ärendesammanfattning (eng):