Projektinformation

Projekttitel:
Minskade lustgasemissioner från katalysatorer (Ammoniak-SCR över koppar zeoliter)
Projekttitel (eng):
Reducing N2O emissions during NH3-SCR over Cu-exchanged zeolites
Project manager:
Henrik Grönbeck
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
47110-1
Projektstart:
2019-01-01
Projektslut:
2022-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20191 035 000 kr
20201 010 000 kr
20211 130 000 kr
20221 130 000 kr
Total:4 305 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)
Energimyndighetens andel:
48 %
Energimyndighetens handläggare:
Peter Kasche
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att öka förståelsen för selektiviteten i NH3-SCR (selektiv katalytisk reduktion)-reaktionen för att minska och förhindra lustgas (N2O) emissioner. För närvarande finns endast begränsad kunskap om de faktorer som styr SCR-selektiviteten, vilket hindrar utvecklingen av nya strategier för emissionskontroll. En mer selektiv SCR-katalysator ger dessutom en förbättrad bränsleeffektivitet med minskade CO2-utsläpp som följd. Eftersom metan också har en väldigt stor växthusgaspåverkan så är detta ur dubbel synpunkt viktigt att förbättra.
Ärendesammanfattning (eng):
The objective of the project is to increase the understanding of the selectivity in the NH3-SCR reaction with the aim to reduce and ultimately prevent formation of N2O. The current limited knowledge on factors governing the selectivity to N2O limits the progress in developing strategies for emission control systems with efficient N2O removal. In addition, a more selective SCR-catalyst will allow for an increased fuel efficiency during the diesel combustion, thus, reducing CO2 emissions.