Projektinformation

Projekttitel:
Modellering av återvinning
Projekttitel (eng):
Modeling of recycling
Project manager:
Cecilia Johannesson
Organisation:
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projektnummer:
47270-1
Projektstart:
2018-11-15
Projektslut:
2020-05-31
Budget:
ÅrBeviljat
2018475 000 kr
2019395 000 kr
2020630 000 kr
Total:1 500 000 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Strategiskt innovationsprogram RE:Source
Energimyndighetens andel:
46 %
Energimyndighetens handläggare:
Jenny Köhler
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att analysera och diskutera hur återvinning bör modelleras i livscykelanalyser (LCA) och liknande miljöbedömningar, samt bidra till internationella harmoniseringsprocesser, bland annat den internationella standarden för LCA och EU:s riktlinjer för produkters miljöavtryck. Resultaten förväntas bidra till en förbättring av de metoder som dominerar för att genomföra LCA för produkter.
Ärendesammanfattning (eng):
The project aims at analyzing and debating how recycling should be modeled in life cycle assessment (LCA) and similar environmental assessments, as well as contributing to international harmonization processes such as the international LCA standard and the EU guidelines for Product Environmental Footprint. The method for modeling material recycling can have a decisive impact on the environmental assessment of products with a high content of recycled material or that is recycled after use. How recycling should be modeled in LCA has been discussed since the 90's but no consensus has yet been reached. Through this project, Swedish companies, researchers and authorities can influence and contribute to the international development in the field, aiming at improving incentives for recycling, environmental assessments, and policies. The project is conducted within the competence center Swedish Life Cycle Center and is supported by several partners in and beyond the center.
Dokument: