Projektinformation

Projekttitel:
Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar?
Projekttitel (eng):
Local energy storage vs traditional investments in the electric grid
Project manager:
Anna Wolf
Organisation:
Power Circle AB
Projektnummer:
47410-1
Projektstart:
2018-12-12
Projektslut:
2020-05-01
Budget:
ÅrBeviljat
2018147 022 kr
20191 337 978 kr
20200 kr
Total:1 485 000 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
SamspEL
Energimyndighetens andel:
56 %
Energimyndighetens handläggare:
Peter Bennewitz
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att utveckla lösningar för planering och drift av flexibla energisystem genom att strategiskt utnyttja energilagringskapaciteter, så som värmetröghet i byggnader etc. Genom att bygga upp ett digitaliserat och decentraliserat energisystem där 5 testområden i 4 olika länder kopplas upp via en IKT-plattform skapas inom projektet ett virtuellt smart nät ( ett s.k. VSG). I det nätet kommer boenden, fastighetsägare och systemoperatörer samspela för fördelning av lagerkapacitet via IKT-plattformen.
Ärendesammanfattning (eng):
The goal of I-GReta is to develop solutions for planning and operation of highly flexible energy systems benefitting from storage capacities. These will be capable of integrating high shares of renewables in regional and local energy networks through integrated demand flexibility and forecasting on building level as well as large-scale optimization-based control of electrical, heating and cooling consumption. The consortium intends to build a real-world digitalized and decentralized energy system. I-GReta will connect 5 trial sites in 4 countries via a professional ICT platform benefitting from FIWARE components. Occupants, owners and system operators as key need owners will participate and assess the operation of the respective systems in a Virtual Smart Grid (VSG) based on the platform. A key use case will be the trading of storage capacities via the platform. Individual storage solutions will additionally provide high value and immense impact potential in the local perspective.
Dokument: