Projektinformation

Projekttitel:
Energilagringslösningar i nybyggda hyresfastigheten Trombonen
Projekttitel (eng):
Energy storage solutions in newly built apartment house Trombonen
Project manager:
Hampus Piehl
Organisation:
Karlstads universitet
Projektnummer:
47416-1
Projektstart:
2018-12-12
Projektslut:
2021-01-31
Budget:
ÅrBeviljat
20181 150 212 kr
20192 178 001 kr
2020-234 660 kr
Total:3 093 553 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
SamspEL
Energimyndighetens andel:
73 %
Energimyndighetens handläggare:
Elektra Kleusberg
Ärendesammanfattning:
Projektet ämnar utveckla och installera en lösning för energilagring och elbilspool baserat på ett likströmsnät i ett flerbostadshus i Karlstad. Anläggningen skall designas för att maximera konsumtion av egenproducerad el, samt utvecklas för att kunna användas som frekvensstöd åt elnätet. Systemet ska vidare utvärderas från ett användare -och teknikperspektiv, samt genomföra en studie för att undersöka eventuella legala hinder och lösningens kostnadseffektivitet. Projektgruppen består av representanter från akademin, byggsektorn, teknikleverantörer och elnätsbolag.
Ärendesammanfattning (eng):
Four Apartment houses will be built at Kronoparken, Karlstad in a project called Trombonen. The buildings will use all of the beneficial wall and roof-space for solar cells, and the project seeks to utilize as much as possible of the generated energy as possible for own use. In order to do that we will store energy in a battery pool as well as in electrical vehicles. Maximum own consumption will also be achieved through smart electrical control. The buildings, and infrastructure will be ready in August 2019, and after that a 1 year test period will begin. During that period we will gather data and the system will be tested practically. During the last part of the project we will analyze the system and write a report about the results.
Dokument: