Projektinformation

Projekttitel:
Systemintegrering för ökad förnybar elproduktion: organisatoriska möjligheter och hinder
Projekttitel (eng):
System integration for sustainable electricity production: organizational drivers and barriers
Project manager:
Niklas Fernqvist
Organisation:
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektnummer:
47550-1
Projektstart:
2020-02-01
Projektslut:
2021-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20201 300 000 kr
2021901 272 kr
Total:2 201 272 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
SamspEL
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Christopher Frisk
Ärendesammanfattning:
Projektet ämnar att förstå förutsättningarna för energiföretagen att ökad andel förnybar produktion genom balansering av elsystemet med systemintegrering. Genom att studera företagen och deras samverkan kan möjligheter och hinder för systemintegrering identifieras. Målet är att bidra med kunskap om förutsättningarna för en ökad andel förnyelsebar elproduktion. Energimyndigheten bedömer att projektet adresserar en relevant fråga för omställningen till ett elsystem med helt förnybar elproduktion eftersom det kan leda till ökade förutsättningar för företagen i denna omställning
Ärendesammanfattning (eng):
The project aims to understand the prerequisites for increasing the share of renewable production by balancing the electrical system with district heating. By studying the companies and their interactions, real and perceived opportunities and barriers to such integration can be identified. The aim is to provide knowledge about the conditions for an increased share of renewable electricity generation. The Swedish Energy Agency makes the assessment that the project is relevant for the transition to a power system with 100 % renewable power production and that the project may increase prerequisites for the companies in this transition.