Projektinformation

Projekttitel:
Nätstyrka Indikatorer och Utvärdering I Kraftelektronik-Dominerat Elkraftsystem
Projekttitel (eng):
Grid Strength Metrics and Evaluation in Converter-Dominated Grids
Project manager:
Peiyuan Chen
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
47589-1
Projektstart:
2019-02-01
Projektslut:
2021-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20191 462 000 kr
20201 525 000 kr
Total:2 987 000 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
SamspEL
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Christopher Frisk
Ärendesammanfattning:
Med minskad synkrongenerering och ökad andel uppkopplade enheter som använder kraftelektronik, t.ex. solceller, vindkraftverk och HVDC stationer blir det problematiskt att äldre indikatorer så som kortslutningskapacitet och tröghetskonstanter fortfarande appliceras direkt. Projektet avser att omvärdera redan befintliga äldre indikatorer, och föreslå nya indikatorer, för att utvärdera nätstyrkan i ett elsystem om är dominerat av kraftelektronik. Energimyndigheten bedömer att projektet tar sig an en viktig utmaning för elsystemet och kan bidra med ökad förståelse för nätstyrkan.
Ärendesammanfattning (eng):
With a lower amount of synchronous generation and growing proportion of power-electronic converter interfaced renewable generation and transmission, such as wind turbines, solar photovoltaic and HVDC links, it is problematic that the short-circuit capacity based metrics and inertia constant are directly applied to evaluate the grid voltage and frequency strength. The main aim of the project is to re-evaluate classical metrics and propose new suitable metrics for evaluating the stiffness of the grid voltage and frequency in a power-electronic converter dominated power grid. The Swedish Energy Agency makes the assessment that the project handles an important challenge for the power grid and can contribute to a functioning system and increased understanding for the grid strength.