Projektinformation

Projekttitel:
Regional energibehovsanalysportal (REDAP)
Projekttitel (eng):
Regional Energy Demand Analysis Portal (REDAP)
Project manager:
Holger Wallbaum
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
47839-1
Projektstart:
2019-10-01
Projektslut:
2021-09-30
Budget:
ÅrBeviljat
2019320 000 kr
20203 075 000 kr
20211 638 000 kr
Total:5 033 000 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
ERA-NET Smart Energy Systems
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Peter Bennewitz
Ärendesammanfattning:
Projektet är relevant för energipolitiska mål om utvecklingen av ett 100 % förnybart elsystem genom att det förväntas bidra med kunskap och modeller som underlättar lokal och regional planering av energisystem. Projektet ska utveckla en Regional Energibehovsanalys Portal (REDAP) tillsammans med partnerländerna Österrike, Irland och Sverige. Fokus ligger på genomföring av pilotstudier, validering och demonstrering av hur digitala teknologier kan stödja dagens planering för smarta energisystem, samt på analys och bättre förståelse av energibehoven relaterade till bebyggelse och transportinfrastrukturer.
Ärendesammanfattning (eng):
The aim of this project is to develop a Regional Energy Demand Analysis Portal (REDAP) together with the partner countries Austria, Ireland and Sweden based on local and regional Need-owners demands. The focus is on the one hand on piloting, validating and demonstrating how digital technologies can be used to improve existing planning decision for Smart Energy Systems and on the other hand on analysing and better understanding the energy demand related to building stocks and transports to facilitate cross sectoral, holistic approaches. REDAP is expected to improve the speed and focus of planning, policy making and incentivisation of building and transportation infrastructure towards a higher share of renewables and being more energy efficient. This will enable regions and local communities to move towards efficient, sustainable and decarbonized energy systems, in line with the EU 2030 and 2050 targets as well as the UN Sustainable Development Goals.