Projektinformation

Projekttitel:
Växelverkan mellan mikro- och makroprocesser i batterifordon
Projekttitel (eng):
Interaction between micro and macro processes in battery-powered vehicles
Project manager:
Henrik Ström
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
47906-1
Projektstart:
2019-04-10
Projektslut:
2021-11-15
Budget:
ÅrBeviljat
20191 584 000 kr
20201 629 000 kr
Total:3 213 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Uppdrag att stödja forskning och innovation inom elektromobilitet
Energimyndighetens andel:
93 %
Energimyndighetens handläggare:
Greger Ledung
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att möjliggöra utveckling av mer effektiva och robusta batterisystem för elfordon. Den kunskapslucka projektet avser att fylla handlar om växelverkan mellan de makroskopiska förhållandena (fordons- och batterisystem-skalorna) och de mikroskopiska (battericellskalan) i litium-jonbatterier (LIB). LIB utgör den mest framgångsrika typen av batterier för elfordonsmarknaden, men trots de senaste årens landvinningar är LIB fortfarande dyra och det finns en stor potential i att optimera på systemnivå.
Ärendesammanfattning (eng):
An accelerated development of technologies for electromobility in Sweden is necessary to enable the transition to a sustainable transport sector. Battery performance and limitations in vehicle applications depend on a complex interaction between chemistry, electrochemistry, material property and driving conditions. There is currently a knowledge gap as to how, and to what extent, the macroscopic conditions (driving range and driver behavior) interacts with the microscopic ones (transport processes and chemistry in individual battery cells). In this project, an advanced modelling framework will be developed to enable simulations-based optimization of material and system parameters in electric vehicles. The model will be used to fill the knowledge gap about the connection between the macroscopic and microscopic scales. It will also be used to generate guidelines and the deepened understanding necessary to enable conceptual design and dynamic optimization of electric vehicles.