Projektinformation

Projekttitel:
Förstudie avseende ett nexus för livscykelanalys av elektromobilitet
Projekttitel (eng):
Pre-study regarding a nexus for life cycle assessment of electromobility
Project manager:
Anders Nordelöf
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
47915-1
Projektstart:
2019-01-15
Projektslut:
2019-08-31
Budget:
ÅrBeviljat
2019200 000 kr
Total:200 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Uppdrag att stödja forskning och innovation inom elektromobilitet
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Anders Johansson
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att tillgodose det kontinuerliga behov av guidning och utvärdering som finns inom området elektromobilitet sett till miljöpåverkan och resursanvändning. Här ingår både att löpande identifiera och formulera nya djupgående projekt för specifika delar, samt att även direkt adressera generella frågeställningar bland annat genom att göra synteser av resultat från andra pågående projekt. Ökad kunskap inom detta område är angeläget för den fortsatta utvecklingen av elektrifierade fordon.
Ärendesammanfattning (eng):
Electromobility can help solving several environmental problems, foremost global warming, if the propelling electricity is produced with low carbon dioxide emissions. Alongside follows a risk that new environmental and resource problems arise, such as increased use of scarce metals. Life cycle assessment (LCA) can map such problem shifting by linking the environmental aspects of electrification to its many possible technical components such as recycling, reuse, scale of production and design choices, e.g. for batteries and electric motors. Together they form a nexus – an agglomerate of partly intersecting research areas (Figure 1). The pre-study will describe this nexus, identify key unresolved questions and formulate a long-term research project. The researchers belong to Environmental Systems Analysis at Chalmers and they intend to synthesize broad experience of LCA on electromobility from several projects. The pre-study has industry support: Scania, Volvo Cars and PowerCell (SME).
Dokument: