Projektinformation

Projekttitel:
Åldringsfenomen kopplade till dynamisk cykling av Li-jon batterier för fordonsapplikation
Projekttitel (eng):
Ageing phenomena coupled to dynamic cycling of automotive Li-ion batteries
Project manager:
Bertrand Philippe
Organisation:
Volvo Personvagnar Aktiebolag
Projektnummer:
48031-1
Projektstart:
2019-08-30
Projektslut:
2023-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
2019569 250 kr
20201 046 000 kr
20211 008 500 kr
20221 565 250 kr
Total:4 189 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)
Energimyndighetens andel:
48 %
Energimyndighetens handläggare:
Erik Svahn
Ärendesammanfattning:
I projektet kommer en ny metod för att prova batteriåldring att utvecklas där dynamiska körcykler rekonstrueras från verklig applikation till syntetiska. Utifrån dessa kommer elektrokemiska modeller för realistisk batteriåldring att utvecklas för att möjliggöra mer optimal användning av batterier i fordon. Detta har potential att förbättra den långsiktiga konkurrenskraften hos batteridrivna fordon och på så sätt skynda på omställningen till ett mer uthålligt transportsystem.
Ärendesammanfattning (eng):
The demand for electrified vehicles is increasing, but large challenges still remain to solve in order to increase the share of electric vehicles - among the most important are durability and cost of batteries. It is known that the conditions of use, such as the SOC, current, and temperature, influence battery ageing heavily, but detailed understanding of the influence of dynamic usage is still lacking. In this project a novel method for testing battery ageing through decomposing dynamic drive cycles to synthetic equivalents will be used. Building on these tests electrochemical realistic ageing models will be developed to enable more optimal battery usage. The project is a cooperation between VCC, CTH, AB Volvo and COMSOL.