Projektinformation

Projekttitel:
Ranagård med ny 4GDH-teknik
Projekttitel (eng):
Ranagård with new 4GDH Technology
Project manager:
Heidi Norrström
Organisation:
Högskolan i Halmstad
Projektnummer:
48259-1
Projektstart:
2019-07-01
Projektslut:
2021-12-31
Budget:
Programområde:
Värme, forskningsprogram
Program:
Termo – värme och kyla för framtidens energisystem
Energimyndighetens andel:
Energimyndighetens handläggare:
Benny Fillman
Ärendesammanfattning:
Ärendesammanfattning (eng):