Projektinformation

Projekttitel:
LPMat
Projekttitel (eng):
LPMat
Project manager:
Christophe Duwig
Organisation:
Kungliga Tekniska Högskolan
Projektnummer:
48293-1
Projektstart:
2019-06-01
Projektslut:
2022-08-15
Budget:
ÅrBeviljat
2019452 000 kr
20201 245 000 kr
20211 420 000 kr
Total:3 117 000 kr
Programområde:
Värme, forskningsprogram
Program:
Termo – värme och kyla för framtidens energisystem
Energimyndighetens andel:
71 %
Energimyndighetens handläggare:
Benny Fillman
Ärendesammanfattning:
Projektet avser att ta fram ny kunskap och metoder för att framställa s. k meta-material med specifika värmeledningsegenskaper. Projektet har bl a som mål att öka energieffektiviseringen hos en ny generation av värmeväxlare vid minimal temperaturskillnad (pitch) på den varma respektive kalla sidan samt ta fram nya beräkningsmetodiker vid design av metamaterial. Energimyndigheten bedömer att projektresultat stöder programmets mål om Resurseffektiv användning då projektresultat har potential att ge ökad energieffektivisering vid värmeöverföringsprocesser.
Ärendesammanfattning (eng):
The LPMat project aims at increasing the energy efficiency in industry by finding how to design a new class of material with exceptional heat-transfer properties. In most thermal processes, “Pitch” denotes the temperature difference between the hot (cold) source and the hottest (coldest) point in the process. In fact, large Pitch implies low thermal efficiency. The objective is to create a material enabling efficient heat-transfer in situations where temperature gradients are low = minimizing pitch and replace shell-and-tube heat-exchangers. The work is a collaboration between KTH, ABB, Climeon and TetraPak and combines simulations and experiments. Generic material structures will be investigated using laboratory scale experiments and simulations in order to optimize the heat-transfer capabilities and identify the key parameters for design. Larger scale experiments will be conducted in order to validate the simulations and test the performance of the new material.