Projektinformation

Projekttitel:
EkoPack
Projekttitel (eng):
EkoPack
Project manager:
Viktor Ulf Ölén
Organisation:
SKVP Info & Service AB
Projektnummer:
48299-1
Projektstart:
2019-06-01
Projektslut:
2022-01-31
Budget:
ÅrBeviljat
2019404 250 kr
2020312 751 kr
Total:717 001 kr
Programområde:
Värme, forskningsprogram
Program:
Termo – värme och kyla för framtidens energisystem
Energimyndighetens andel:
45 %
Energimyndighetens handläggare:
Benny Fillman
Ärendesammanfattning:
Inom projektet utvecklas nya värmepumpar med naturligt köldmedium med förhållandevis hög förångningstemperatur och lågt temperaturlyft. Syftet är dels att möjliggöra förbättring av befintliga värmepumpar men också att förbättra effektiviteten i neutrala termiska nät samt termiska lager. Energimyndigheten bedömer att projektet kan leda till bättre utnyttjande av lågvärdig värme samt nya värmepumpslöningar med ökad effektivitet och mindre miljöskadliga köldmedium.
Ärendesammanfattning (eng):
The industrial research within the Ecopack -project aims to acquire knowledge and skills to develop new heat pumps with natural refrigerant and relatively high evaporating temperature and low temperature lift. The aim is to significantly enable the improvement of existing heat pumps and efficiency of neutral thermal grids and thermal storages. This contributes to a flexible and robust energy system, with a minimal environmental impact. The work includes creating new components that form parts of complex systems such as thermal neutral networks, connections to high temperature storages and more efficient heat pumps by means of an economizer. The project aims to build atleast 2 Prototypes in a laboratory environment where the interfaces, the hot and cold side of the heat pump, can be simulated against most possible uses. This is to be able to validate the results of industrial research.