Projektinformation

Projekttitel:
Styr- och skyddssystem för högspänd likströmsöverföring med programvara med öppen källkod
Projekttitel (eng):
Control and Protection Systems for High Voltage Direct Current Transmission using Open-Source Software
Project manager:
Staffan Norrga
Organisation:
Kungliga Tekniska Högskolan
Projektnummer:
49336-1
Projektstart:
2020-07-01
Projektslut:
2023-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2020530 000 kr
20211 105 000 kr
2022514 000 kr
2023525 000 kr
Total:2 674 000 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
SamspEL
Energimyndighetens andel:
49 %
Energimyndighetens handläggare:
Carolina Ahlqvist
Ärendesammanfattning:
Projektet avser att utforska användandet av öppen källkod inom HVDC-området. Specifikt föreslås en modell där öppen källkod används för de delar av styr- och skyddsprogramvaran som påverkar det externa beteendet hos utrustningen. Då kan samspelet mellan olika aktörer i HVDC-branschen effektiveras samtidigt som tillverkarna kan skydda sina intellektuella tillgångar.
Ärendesammanfattning (eng):
The project will explore the use of open-source software in the HVDC area. An approach is proposed where open-source code is used for the parts of the control and protection software that affect the external behavior of the equipment. Then, the interaction between different players in the HVDC industry can be made more effective and compatibility issues are avoided, while manufacturers can protect their intellectual assets.