Projektinformation

Projekttitel:
Intensifiering av processen for barrträd-till-etanol– design av effektiv enzymatisk hydrolys i kombination med mild ångförbehandling
Projekttitel (eng):
Intensification of the softwood-to-ethanol processes – design of efficient enzymatic hydrolysis combined with mild steam pretreatment
Project manager:
Lisbeth Olsson
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
49703-1
Projektstart:
2020-01-01
Projektslut:
2024-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
20201 321 841 kr
20211 168 000 kr
20222 207 751 kr
20231 603 499 kr
Total:6 301 091 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Biodrivmedelsprogrammet
Energimyndighetens andel:
76 %
Energimyndighetens handläggare:
Mats Larsson
Ärendesammanfattning:
Omvandling av barrträd till bioetanol är ineffektiv på grund av biomassans komplexa struktur, vilket nödvändiggör en kraftfull förbehandling. Som en konsekvens bryts hemicellulosan ner till inhibitorer och processutbytet minskas. I detta projekt är målsättningen att designa den enzymatiska hydrolysen så att milt ångförbehandlad gran effektivt kan omsättas. Vid en sådan förbehandling kommer hemicellulosan inte att upplösas. De lignin-kolhydratbindningar som etableras under ångförbehandlingen kommer att brytas enzymatiskt med hjälp av unika enzymer som identifieras genom projektet. Dessa enzymer och andra enzymer som bidrar till en effektiv enzymatisk hydrolys kommer att utnyttjas i en special-designad cocktail, som tillsätts i olika steg för så effektivt som möjligt frigöra socker. Projektet kommer att leda till en intensifiering av barrträd-till-etanolprocessen.
Ärendesammanfattning (eng):
Exploitation of softwood for bioethanol production is currently inefficient due to its recalcitrance that necessitates harsh pretreatment conditions. This results in degradation of hemicellulose to inhibitory compounds and reduced process yields. Here we target to simultaneously optimize steam-pretreatment (STEX) and enzymatic hydrolysis. The STEX severity will be reduced to retain hemicelluloses in the solids, but maintaining minimal enzyme accessibility, analyzed by advanced imaging techniques. To overcome increased substrate recalcitrance, caused by the formation of lignin-carbohydrate (LC) linkages, we will identify and characterize accessory enzymes (glucoronoyl esterases, glucoronidases, etherases, and LPMOs) that can degrade LC and other bonds contributing to recalcitrance. By tailoring specific enzyme cocktails and establishing advanced designs of enzymatic hydrolysis, this project will contribute to the intensification of the softwood-to-ethanol processes