Projektinformation

Projekttitel:
Transformativ omställning mot nettonegativautsläpp inom svensk raffinaderi- och kemiindustri
Projekttitel (eng):
Transformative change towards net negative emissions in Swedish refinery and petrochemical industries
Project manager:
Simon Harvey
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
49831-1
Projektstart:
2020-07-01
Projektslut:
2025-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
20201 284 000 kr
20212 537 000 kr
20222 482 000 kr
20232 255 000 kr
20242 304 000 kr
20251 264 000 kr
Total:12 126 000 kr
Programområde:
Industri, forskningsprogram/institut
Program:
Industriklivet
Energimyndighetens andel:
49 %
Energimyndighetens handläggare:
Isabella Gustafsson Ismodes
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att skapa en förståelse för olika utvecklingsvägar som kan bidra till en transformativ omställning av raffinaderier och petrokemiska industrier till att bli negativa utsläppskällor av klimatgaser. Energimyndigheten bedömer att projektet kan bidra med beslutsunderlag för att på sikt minska utsläppen från raffinaderi- och kemiindustrin i Sverige. Genom beslutsunderlagen kan industrierna hitta lösningar som över tid säkrar konkurrenskraftiga anläggningar, samtidigt som de genomgår en radikal omställning.
Ärendesammanfattning (eng):
The purpose of the project is to create an understanding of different development paths that can contribute to a transformation of refineries and petrochemical industries to become negative sources of greenhouse gas emissions. The project is expected to be able to provide decision-making support in order to reduce emissions from the refinery and chemical industry in Sweden over time. Through the decision-making support the industries can find solutions that, over time, secure competitive plants while undergoing a radical transformation.