Projektinformation

Projekttitel:
Koldioxidavskiljning med alkaliska restprodukter från industriella processer i Sverige
Projekttitel (eng):
Towards post combustion carbon capture with alkaline residues from industrial processes in Sweden
Project manager:
Placid Tchoffor Atongka
Organisation:
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektnummer:
49848-1
Projektstart:
2019-11-20
Projektslut:
2020-05-31
Budget:
ÅrBeviljat
2019705 000 kr
Total:705 000 kr
Programområde:
Industri, forskningsprogram/institut
Program:
Industriklivet
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Isabella Gustafsson
Ärendesammanfattning:
Projektet är en genomförbarhetsstudie med det övergripande målet att utveckla koldioxidavskiljningssystem baserat på mineralförkolning där alkaliska rester från olika industriella processer i Sverige kommer att användas som koldioxidavskiljningsmaterial. Utvecklingen av nya infångningstekniker är viktiga för att i förlängningen kunna uppnå negativa utsläpp och därmed bidra till att nå de svenska klimatmålen.
Ärendesammanfattning (eng):
The project is a feasibility study with the overall goal of developing a carbon capture system based on mineral carbonation where alkaline residues from industrial processes in Sweden will be used as carbon capture materials. The development of new capture techniques is important in order to be able to achieve negative emissions and thus reach the Swedish climate targets.