Projektinformation

Projekttitel:
Vindkraftcentrum.se - Projektkontor förnybar energi och näringslivsutveckling
Projekttitel (eng):
Vindkraftcentrum.se - Projektkontor förnybar energi och näringslivsutveckling
Project manager:
Bengt Torbjörn Laxvik
Organisation:
STRÖMSUNDS KOMMUN
Projektnummer:
50288-1
Projektstart:
2020-04-01
Projektslut:
2022-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20202 112 300 kr
20212 816 400 kr
20222 816 400 kr
Total:7 745 100 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Elin Larsson
Ärendesammanfattning:
Projektkontoret ska bidra till att etablering och drift av samt återinvesteringar i förnybar elproduktion och särskilt vindkraft genererar mervärde till lokalsamhället och regionen i stort i form av lokala arbetstillfällen och näringslivsutveckling. Den förankring och acceptans detta skapar möjliggör i sin tur fortsatta investeringar med målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. I projektkontorets funktion ligger att stötta och hjälpa fram projekt, lokala och regionala aktörer där vindkraft byggs.
Ärendesammanfattning (eng):
Projektkontoret ska bidra till att etablering och drift av samt återinvesteringar i förnybar elproduktion och särskilt vindkraft genererar mervärde till lokalsamhället och regionen i stort i form av lokala arbetstillfällen och näringslivsutveckling. Den förankring och acceptans detta skapar möjliggör i sin tur fortsatta investeringar med målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. I projektkontorets funktion ligger att stötta och hjälpa fram projekt, lokala och regionala aktörer där vindkraft byggs.