Projektinformation

Projekttitel:
Beräkna verksamhetens klimatavtryck från bokföringen - verifiering, visualisering & beslutsstöd, internationalisering
Projekttitel (eng):
Measuring the carbon footprint of businesses using their financial accounts
Project manager:
David Andersson
Organisation:
Svalna aktiebolag
Projektnummer:
50262-1
Projektstart:
2020-07-01
Projektslut:
2022-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2020750 000 kr
2021450 000 kr
Total:1 200 000 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Digitalisering möjliggör energi- och klimatomställningen
Energimyndighetens andel:
44 %
Energimyndighetens handläggare:
Fredrik Backman
Ärendesammanfattning:
Detta projekt ska utveckla metoder och analysverktyg som ekonomiska verksamheter i Sverige och i andra länder kan använda för att på ett smidigt, kostnadseffektivt och vetenskapligt korrekt sätt 1) mäta sin klimatpåverkan, 2) tydligt visualisera utsläppen via ett webbaserat verktyg, 3) sätta upp utsläppsmål och 4) få kvalificerad hjälp att nå målen. Energimyndigheten anser att projektet har möjlighet att bidra till en omställning mot mer klimatsmarta verksamheter och bidra till att vi når de uppsatta energi -och klimatmålen.
Ärendesammanfattning (eng):
This project aims at developing scientifically based, convenient and cost-effective methods and analysis tools that economic organizations in Sweden and other countries can use to 1) measure their climate impact, 2) clearly visualize their emissions via a web-based tool, 3) set up emission goals, and 4) get qualified help to reach the goals. The Swedish Energy Agency considers the project to contribute to a shift towards more climate friendly operations and contributing to achieving the energy and climate targets.