Projektinformation

Projekttitel:
Automatisk kartläggning av solpaneler och generering av solelsprognoser från flygbilder och maskininlärning
Projekttitel (eng):
Automatic mapping of solar panels and generation of solar forecasts through aerial imagery and machine learning
Project manager:
Johan Lindahl
Organisation:
Becquerel Sweden AB
Projektnummer:
50265-1
Projektstart:
2020-08-03
Projektslut:
2022-12-30
Budget:
ÅrBeviljat
2020120 662 kr
2021791 687 kr
2022265 346 kr
Total:1 177 695 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Digitalisering möjliggör energi- och klimatomställningen
Energimyndighetens andel:
65 %
Energimyndighetens handläggare:
Carolina Ahlqvist
Ärendesammanfattning:
Projektet går ut på att utvärdera om det går att fastställa var solcellsanläggningarna i Sverige finns installerade, deras effekt och utformning genom ett system som använder sig av flyg/satellitbilder och en bildanalysmetod som begagnar maskininlärning, samt att utveckla analysmetoden så att anläggningarnas effekt, lutning och azimut kan uppskattas. Energimyndigheten bedömer att projektet har god möjlighet att genom detta bira till omställningspotentialen av energisystemet, samt svara på behovet av bättre data och statistik.
Ärendesammanfattning (eng):
This project’s goal is to evaluate whether it is possible to determine where the solar systems in Sweden physically are installed, their power and orientation through a system using aerial imagery or satellite images and an image analysis method that uses machine Learning and to develope the method so that the power, slope and azimuth of solar systems can be estimated. The Swedish Energy Agency sees that the projekt has the ability to contribute to the transition of the energy system and the ability to contribute to the need of better data and statistics.