Projektinformation

Projekttitel:
Hållbar vindkraft i Östergötland
Projekttitel (eng):
-
Project manager:
Joakim Svensson
Organisation:
LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Projektnummer:
50362-1
Projektstart:
2020-03-13
Projektslut:
2020-10-31
Budget:
ÅrBeviljat
2020480 000 kr
Total:480 000 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Stenkvist
Ärendesammanfattning:
I länet finns det goda förutsättningar för utbyggnad av vindkraft men också många konkurrerande anspråk och intressen. Genom denna regionala analys vill Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med kommunerna samverkan för att få mindre tidskrävande processer genom förbättrat kunskapsunderlag för att etablera vindkraft i Östergötland vilket i sin tur leder till mer vindkraft i länet.
Ärendesammanfattning (eng):
-