Projektinformation

Projekttitel:
Nyttiggörande av koldioxid: produktion av alkoholer via bioelektrokemisk syntes
Projekttitel (eng):
Advancing carbon dioxide valorization towards alcohols using bioelectrochemical synthesis
Project manager:
Lisbeth Olsson
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
50578-1
Projektstart:
2021-01-01
Projektslut:
2025-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20211 200 000 kr
20221 200 000 kr
20231 200 000 kr
20241 200 000 kr
20251 200 000 kr
Total:6 000 000 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Nyfikenhetsdriven forskning för ett hållbart energisystem
Energimyndighetens andel:
60 %
Energimyndighetens handläggare:
Mats Larsson
Ärendesammanfattning:
Projekt avser att med hjälp av bioelektrokemisk syntes (BES) producera etanol från CO2. BES är baserat på mikroorganismer och är ett radikalt nytt koncept för produktion av förnybara bränslen. Konceptet är energi- och koleffektivt och kan bidra till en hållbar användning av biomassa, vilket är en grundförutsättning för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Projektets mål är att förstå och förbättra elektronöverföringen hos CO2- assimilerande bakterier. För att optimera BES systemet kommer det att utvecklas 3D elektroder som integrerar bakterierna med elektroden. Dessa angreppssätt leder till en mer effektiv produktion av etanol från CO2.
Ärendesammanfattning (eng):
Our project contributes to the development of an entirely renewable energy system by developing a new concept for bioelectrochemical synthesis (BES) of ethanol from CO2. BES utilize microorganisms and is a radically new concept for producing renewable fuels of high importance to the Swedish energy sector. The concept meets the demands more energy and carbon-efficient solutions for sustainable use of biomass when moving towards a fossil free society. The aim of the project is to understand and improve electron transfer of CO2 assimilating bacteria. We will use Raman spectroscopy to study biofilm formation and redox balances of the bacteria. Stable and efficient biofilms is a major challenge that decreases the efficiency of BES systems. 3D printed biofilms that integrate the bacteria at the electrode will be developed to allow more efficient electron transfer and serve as a tool to optimize BES systems. Together, this will be a fundament to more efficient BES of CO2 to ethanol schemes.