Projektinformation

Projekttitel:
Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer
Projekttitel (eng):
Solar panels and conservation values in different built environments
Project manager:
Felicia Elmström
Organisation:
Region Örebro län
Projektnummer:
50921-1
Projektstart:
2020-10-01
Projektslut:
2022-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2020488 526 kr
2021377 739 kr
2022770 043 kr
Total:1 636 308 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Elin Larsson
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till en bättre hantering av samexistens mellan solcellsanläggningar och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer i Örebro län. Där finns idag en målkonflikt mellan förnybar energi och bevarandevärden såväl som brist på samsyn i bedömningen av värdena. I projektet genomförs insatser för att öka kunskap och samverkan hos solcellsleverantörer och energibolag, hos de som hanterar byggärenden på kommunen samt hos politik och ledning, både genom seminarier för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte och genom framtagande av material och rutiner. Genom detta kan vi bidra till en väl anpassad etablering av solelproduktion i Örebro län.
Ärendesammanfattning (eng):
This project aims to improve management of the coexisting of solar panel systems and conservation values in different built environments in Örebro County. Here lies today a conflict of interests between renewable energy and preservation of built environments, as well as a disagreement in how to balance these different values. The project contributes to this by increasing knowledge and cooperation among solar panel enterprises and energy companies, municipalities’ departments for building permits, and for leading positions at the municipalities. This is accomplished by organizing seminars for increased knowledge and exchange of experiences as well as producing information materials and routines. Through this, we see an increased possibility for a well-adapted development of solar power in Örebro County.