Projektinformation

Projekttitel:
Ung förändringskraft
Projekttitel (eng):
Young Changeforce
Project manager:
Lisen Vogt
Organisation:
FRAMTIDSMUSÉET I DALARNA
Projektnummer:
50933-1
Projektstart:
2020-09-01
Projektslut:
2022-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2020992 727 kr
2021252 273 kr
2022705 000 kr
Total:1 950 000 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Elin Larsson
Ärendesammanfattning:
Barn och unga oroar sig för framtiden och klimatet men bjuds sällan in till att vara en del av lösningen. Projektet Ung förändringskraft vill genom riktade satsningar bidra till att barn och unga både får ökade kunskaper om förnybar energi och också ges möjlighet att vara en del av omställningsprocessen. Projektet vill verka för att öka samverkan mellan aktörer och civilsamhället. Genom att barn och unga i ett värdeskapande arbete får möjlighet att kommunicera sina kunskaper nås familj, allmänhet och politiker. Att agera är ett sätt att minska sin oro, öka sin handlingskompetens och framtidstro. Projektet leds av 2047 Science Center som genomför projektet i samarbete med Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen Dalarna samt Högskolan Dalarna.
Ärendesammanfattning (eng):
Children and young people are concerned about the future and the climate but are rarely invited to be part of the solution. Through the project, ”Young Changeforce”, through targeted initiatives, children and young people both gain increased knowledge about renewable energy and are also given the opportunity to be part of the conversion process. The project aims to increase collaboration between actors and civil society. By giving children and young people, in a value-creating work, the opportunity to communicate their knowledge is reached to family, public and politicians. Acting is a way to reduce concerns, increase the ability to act and the individuals future faith. The project is led by 2047 Science Center, which is carrying out the project in collaboration with the Swedish Society for Nature Conservation, Dalarna County Administrative Board and Dalarna University.