Projektinformation

Projekttitel:
Termokemisk samproduktion i kraftvärmesektorn
Projekttitel (eng):
Thermochemical co-production in the combined heat and power sector
Project manager:
Christer Gustavsson
Organisation:
BioShare AB
Projektnummer:
51182-1
Projektstart:
2020-11-02
Projektslut:
2024-06-28
Budget:
ÅrBeviljat
20203 079 100 kr
20214 410 668 kr
20224 863 363 kr
20232 886 363 kr
20241 954 567 kr
Total:17 194 061 kr
Programområde:
Program:
Pilot och demonstration
Energimyndighetens andel:
51 %
Energimyndighetens handläggare:
Benny Fillman
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att demonstrera termokemisk samproduktion i form av gas-, tjär- och pyrolysoljeproduktion i kraftvärmeverk. Konceptet har potential att möjliggöra resurs- och kostnadseffektiv samproduktion hos kraftvärmeanläggningar. Energimyndigheten bedömer att projektet möter programmets mål om att bidra till radikal omställning av energisystem och stödja utvecklingen till ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart system.
Ärendesammanfattning (eng):
x