Projektinformation

Projekttitel:
Klimatsmarta mjölkprotein för energieffektiv ostproduktion
Projekttitel (eng):
Climate smart milk proteins for an energy efficient cheese production
Project manager:
Yvonne Nygård
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
51232-1
Projektstart:
2020-12-01
Projektslut:
2022-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
20201 318 000 kr
20211 319 000 kr
20221 032 800 kr
Total:3 669 800 kr
Programområde:
Industri, forskningsprogram/institut
Program:
Industrins energi- och klimatomställning
Energimyndighetens andel:
76 %
Energimyndighetens handläggare:
Fredrik Backman
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att utveckla ett vegetabiliskt baserat produktionssystem för kasein som är huvudkomponent i ost. Produktionssystemet ska minska energianvändningen med mer än 30% och växthusgasutsläppen med mer än 80% per kg slutprodukt (ost) jämfört med det nuvarande mjölkbaserade produktionssystemet för ost samtidigt som den svenska livsmedelsindustrin får en ny produkt. Projektet bedöms vara innovativt med ett tydligt nyhetsvärde och vars resultat bedöms kunna leda till en ny konsumentprodukt med tydlig miljöprofil.
Ärendesammanfattning (eng):
The project aims to develop a vegetable-based production system for casein, which is the main component in cheese. The production system will reduce energy use by more than 30% and greenhouse gas emissions by more than 80% per kg of end product (cheese) compared with the current milk-based production system for cheese while the Swedish food industry gets a new product. The project is judged to be innovative with a clear news value and whose results are judged to lead to a new consumer product with a marked environmental profile.