Projektinformation

Projekttitel:
NEMO - Nollemissionsområden med hamn och industri
Projekttitel (eng):
NEMO - Emission-free areas with port and industry
Project manager:
Anna Cornander
Organisation:
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektnummer:
51317-1
Projektstart:
2020-12-10
Projektslut:
2022-01-31
Budget:
ÅrBeviljat
202057 559 kr
2021737 400 kr
202289 705 kr
Total:884 664 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
SamspEL
Energimyndighetens andel:
85 %
Energimyndighetens handläggare:
Peter Bennewitz
Ärendesammanfattning:
Målet med projektet är att ta fram ett nollemissionskoncept för ett industriområde med tillhörande hamn och transportkorridor, som kan fungera som förebild i omställningen av energisystemet. . Konceptet inkluderar en kartläggning över hur energikrävande verksamhet i ett industriområde med tillhörande hamn med intermodala transporter kan anpassas för användning av lokalt producerad energi. Projektet ska också kartlägga hur annan transportverksamhet, inklusive genomfartstrafik, kan dra fördel av denna lokalt producerade energi.
Ärendesammanfattning (eng):
The aim of the project is to show how energy-intensive activities can be run without emissions by both producing renewable electricity and heat and storing surplus energy locally. The goal is to develop a zero-emission concept for an industrial area with a port and transport corridor, which can serve as a model in the transition of the energy system. The entire process from energy production to energy storage and the use of locally produced energy in such a zero-emission concept is the hub of a local energy ecosystem. The concept includes a survey of how energy-intensive activities in an industrial area and associated port with intermodal transport can be adapted for the use of locally produced energy. The project will also identify how other transport activities can benefit from this locally produced energy. The zero-emission concept developed within the project will be used in a next step to develop proposals for measures and actions.
Dokument: