Projektinformation

Projekttitel:
Förnybar energi och termisk energilagring för vinterunderhåll av transportinfrastruktur
Projekttitel (eng):
Renewable energy use and TES for transport infrastructure winter maintenance
Project manager:
Signhild Gehlin
Organisation:
Svenskt geoenergicentrum AB
Projektnummer:
51491-1
Projektstart:
2020-12-10
Projektslut:
2024-07-31
Budget:
ÅrBeviljat
2020384 713 kr
2021384 712 kr
2022723 425 kr
2023742 925 kr
Total:2 235 775 kr
Programområde:
Värme, forskningsprogram
Program:
Termo – värme och kyla för framtidens energisystem
Energimyndighetens andel:
54 %
Energimyndighetens handläggare:
Sofia Andersson
Ärendesammanfattning:
Projektet utvecklar kunskap&teknik för is- och halkfri urban och rural transportinfrastruktur (broar, backar, tågväxlar, flygplansuppställning, tunnelmynningar, trappor, perronger m m) m h a förnybar energi tillvaratagen från de infrastrukturella konstruktionerna kombinerat med geoenergi/termiska lager.Projektet samordnar och utgör del av det svenska bidraget till IEA ECES-annex 38om is- o halkfri transportinfrastruktur. Energimyndigheten bedömer att projektet bidrar till utlysningens utmaningar eftersom en ökad användning av geoenergisystem för halkfri infrastruktur leder till minskat behovet av mekanisk och kemisk halkbekämpning samt ökar samspel mellan energibärarna vilket främjar ett resurs- och kostnadseffektivt energisystem.
Ärendesammanfattning (eng):
The project will develop knowledge and technique for de-icing & snow melting systems for urban & rural transport infrastructure (bridge decks, roads, pavements, train switches, stairs, tunnel entrances etc) using renewable energy captured by infrastructure elements, geothermal energy and underground thermal energy storage. Academia & industry collaborate. The project is part of the Swedish contribution to the new IEA ECES Annex about de-icing & snow melting systems for transport infrastructure. Participants contribute with results from a test area in Östersund, knowledge and development of technology, components & models for estimation of captured energy, energy demand & system performance of de-icing systems in transport infrastructure. Main focus is Swedish/Nordic conditions (climate, geology). Results are used for international state-of-the-art/market potential, development of models/simulation, development of technology & components, guidelines for design, construction, monitoring.