Projektinformation

Projekttitel:
Miljövänliga smörjmedel för högtemperaturvärmepumpar med låg GWP köldmedier
Projekttitel (eng):
Environmentally friendly lubricants for high temperature heat pumps with low GWP refrigerants
Project manager:
Rahmatollah Khodabandeh
Organisation:
Kungliga Tekniska Högskolan
Projektnummer:
51502-1
Projektstart:
2021-02-10
Projektslut:
2024-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2021185 000 kr
2022725 000 kr
2023730 000 kr
2024760 000 kr
Total:2 400 000 kr
Programområde:
Värme, forskningsprogram
Program:
Termo – värme och kyla för framtidens energisystem
Energimyndighetens andel:
67 %
Energimyndighetens handläggare:
Sofia Andersson
Ärendesammanfattning:
Projektet avser att tillhandahålla ny kunskap och erfarenhet om kompatibilitet och prestanda hos miljövänliga smörjmedel i samband med användning av låg GWP köldmedier till värmepumpar/kylanläggningar. Målet med projektet är att skapa förutsättningar för både smörjmedelsindustrin och kyl och värmepumpsindustrin att minska kunskapsgapet inom dessa överlappande områden och därmed göra rätt val av smörjmedel med avseende på hållbarhet, energieffektivitet och kompabilitet med alla komponenter i systemet. Energimyndigheten bedömer att projektet möter programmets mål.
Ärendesammanfattning (eng):
x