Projektinformation

Projekttitel:
Digitaliserad nätövervakning och scenariobaserad nätdimensionering med hjälp av AI och ML
Projekttitel (eng):
Digitized heat grid monitoring and scenario-based design using AI and ML
Project manager:
Johan Kensby
Organisation:
Utilifeed AB
Projektnummer:
51528-1
Projektstart:
2020-12-01
Projektslut:
2022-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
2020500 000 kr
2021467 500 kr
Total:967 500 kr
Programområde:
Värme, forskningsprogram
Program:
Termo – värme och kyla för framtidens energisystem
Energimyndighetens andel:
45 %
Energimyndighetens handläggare:
Sofia Andersson
Ärendesammanfattning:
Projektet avser att utveckla en digital tjänst som använder artificiell inlärning (AI) och maskininlärning (ML) för dimensionering av produktions- och distributions-kapacitet i fjärrvärmesystem och bland annat tar hänsyn till produktions och konsumtionsdata. Energimyndigheten bedömer att projektet möter utlysningens utmaningar ”Samspel i energisystemet” och ”Resurseffektiv användning”.
Ärendesammanfattning (eng):
x