Projektinformation

Projekttitel:
Cirkulära och grönare processer för återvinning och produktion av Li-ion-batterier
Projekttitel (eng):
Circular and greener processes for Li-ion batteries recycling and production
Project manager:
Martina Petranikova
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
52009-1
Projektstart:
2021-07-01
Projektslut:
2024-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
20211 884 700 kr
20221 158 000 kr
20232 820 000 kr
2024742 000 kr
Total:6 604 700 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Batterifondsprogrammet
Energimyndighetens andel:
92 %
Energimyndighetens handläggare:
Sandra Alfheim
Ärendesammanfattning:
Energimyndigheten bedömer att projektet kan föra forskningsfronten framåt och bidra till utvecklingen av en hållbarare återvinningsprocess för litiumjonbatterier (LIB). Projektet bidrar till utvecklingen av en grönare och mer cirkulär process för återvinning och produktion av LIB. Projektet utvecklar metoden för utvinning av litium från förbrukade LIB och bidrar därmed till ökad återvinningsgrad. Projektet utvecklar även en grönare och säkrare metod för att lösa upp nickel, mangan och kobolt från LIB. En livscykelanalys som demonstrerar miljöprestanda för varje processteg och för hela processen genomförs.
Ärendesammanfattning (eng):
The project aims for a greener and circular process for Li-ion batteries recycling and production. First, a more efficient recovery of lithium will be investigated. Then, the dissolution of valuable metals will be tested using environmentally friendly chemicals. Afterwards, metals will be recovered together using greener chemicals, which is more efficient than how it is usually done. Finally, to close the loop, the mixed metals will be tested to produce new battery materials. An LCA will help to evaluate the environmental performance. The results and knowledge acquired will be disseminated to a wide audience, including companies and the general public. Thus, the project combines the expertise of industrial and academic partners to develop an innovative and greener recycling process. It integrates recycling of Li-ion batteries and production using recovered materials, creating a unique competence in the Nordic region to tackle our society’s goals of sustainability and circular economy.