Projektinformation

Projekttitel:
HiFiWake - Tilgängliggörande av High-fidelity vindparksmodellering för industriella tillämningar
Projekttitel (eng):
HiFiWake - Enabling High-fidelity Wind Farm Modelling for Industrial Applications
Project manager:
Stefan Sven Anton Ivanell
Organisation:
Uppsala universitet
Projektnummer:
52642-1
Projektstart:
2021-12-15
Projektslut:
2023-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20211 016 076 kr
20221 016 076 kr
20232 061 980 kr
Total:4 094 132 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
VindEl - programmet
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Pierre-Jean Rigole
Ärendesammanfattning:
Projektet kommer att stänga kvarvarande luckor i vindkraftspecifika modelleringsförmåga hos LBM-modeller (Lattice-Boltzmann-Method). Det resulterande LBM-ramverket kommer slutligen att överbrygga klyftan mellan akademisk high-fidelity-modellering och industriell praxis. Detta resulterar i betydande osäkerhetsreduceringar som direkt kommer att gynna användande av vindresursen och kostnadseffektiv utveckling av vindkraft.
Ärendesammanfattning (eng):
The complexity of Northern European wind conditions and new grid requirements for wind farm control challenge the state of industrial wind farm modelling. High-fidelity large-eddy simulation (LES) is considered the most accurate tool for such applications. However, the large computational demand limits the use of LES to fundamental academic studies. The lattice Boltzmann method (LBM) states an alternative to classical LES models and offers significantly higher computational efficiency. Already now, LBM-LES is replacing lower fidelity models in various industries. This project will close remaining gaps in the wind-energy-specific modelling capabilities of LBM models. The resulting LBM framework will finally bridge the gap between academic high-fidelity modelling and the industrial practice. This holds the potential for notable uncertainty reductions in power and load estimation that will directly benefit a resource and cost-efficient wind power development.