Projektinformation

Projekttitel:
REDISET
Projekttitel (eng):
REDISET
Project manager:
Sonja Berlijn
Organisation:
Kungliga Tekniska Högskolan
Projektnummer:
52767-1
Projektstart:
2022-03-15
Projektslut:
2025-03-14
Budget:
ÅrBeviljat
20221 500 000 kr
20233 070 000 kr
20243 230 000 kr
Total:7 800 000 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
SamspEL
Energimyndighetens andel:
94 %
Energimyndighetens handläggare:
Senja Nordström
Ärendesammanfattning:
Projektet avser att identifiera sårbarhet och utveckla kriterier för systemdesign och resistens för olika kritiska händelser i det nordiska transmissionsnätet tillsammans med behovsägare ur ett socio-tekniskt systemperspektiv. Designkriterier ska simuleras och testas baserat på scenarion som inkluderar mänskliga fel, extrema klimathändelser, oväntade produktions-, konsumtions- och tranmissionstopp eller nya former av digitalt sabotage. Projektet omfattar det svenska deltagandet och forskningsinsatserna i det nordiska projektet. Energimyndigheten bedömer att projektet adresserar utlysningens utmaningar genom att bidra till lösningar som minskar den framtida digitala sårbarheten i det nordiska transmissionsnätet.
Ärendesammanfattning (eng):
The project intends to identify vulnerabilities and develop criteria for system design and resilience for various critical events in the Nordic transmission network together with need owners. Design and criteria will be simulated and tested based on scenarios that include human error, extreme climate events, unexpected production, consumption and transmission outages, or new forms of digital sabotage. The project includes Swedish participation and research efforts in the Nordic project. The Swedish Energy Agency assesses that the project meets the objectives of the call by examining safety and resilience from a socio-technical system perspective to address future challenges and rapid technical development in the Nordic electricity systems.