Projektinformation

Projekttitel:
Att navigera rättviseanspråk: Mellan upplopp, strejker och status quo
Projekttitel (eng):
Navigating Justice Claims: Between Riots, Strikes and Business as Usual
Koordinator:
Lunds universitet
Diarienummer:
2019-006922
Projektnummer:
P2019-90166
Projektstart:
2020-01-01
Projektslut:
2023-09-30
Budget:
ÅrBeviljat
20201 945 000 kr
20211 787 862 kr
20222 473 161 kr
20231 057 646 kr
20240 kr
Total:7 263 669 kr
Program:
”Människa, Energisystem och SAMhälle (MESAM)”
Projektsammanfattning:
Projektet syftar till att öka förståelsen av och förbättra möjligheterna för att rättvist hantera de klagomål som den pågående energiomställningen kan ge upphov till nationellt och internationellt. Med hjälp av en deltagande forskningsansats genomför projektet en kritisk granskning av de invändningar som väckts mot energi- och klimatomställningen samt beslutsfattares ansvar för att bemöta dessa, med målsättningen att utveckla ett verktyg som kan ge beslutsfattare vägledning om hur dessa klagomål bör förstås och hanteras. Energimyndigheten bedömer att projektet har hög energi- och samhällsrelevans och har potential att bidra till policyutveckling på området.
Energimyndighetens andel:
100 %