Projektinformation

Projekttitel:
En ny styrstrategi för nätanslutning av förnyelsebar energi - Bortom konceptet av virtuell synkronmaskinreglering
Projekttitel (eng):
Beyond the concept of Virtual Synchronous Machine control – A novel converter control for fulfillment of future Grid Codes for renewables integration
Koordinator:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Diarienummer:
2019-019617
Projektnummer:
P2019-90188
Projektstart:
2020-01-15
Projektslut:
2023-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2020848 023 kr
2021883 023 kr
20221 153 023 kr
20231 299 023 kr
Total:4 183 092 kr
Program:
SamspEL
Projektsammanfattning:
Projektet föreslår och undersöker reglermetoder för nätanslutna omriktare för att möjliggöra en storskalig integration av förnybara energikällor. Projektet fokuserar på utvecklingen av styrstrategier som möjliggör snabb och robust drift av omriktaren och som samtidigt klarar av driften vid olika nätfel.
Energimyndighetens andel:
75 %