Projektinformation

Projekttitel:
Utvärdering av det första agrivoltaiska systemet i Sverige
Projekttitel (eng):
Evaluation of the first agrivoltaic system in Sweden
Koordinator:
Mälardalens Universitet
Diarienummer:
2020-009353
Projektnummer:
P2020-90055
Projektstart:
2020-09-01
Projektslut:
2023-04-30
Budget:
ÅrBeviljat
2020612 052 kr
20211 207 948 kr
20221 220 892 kr
2023-2 400 kr
Total:3 038 492 kr
Program:
El från solen
Projektsammanfattning:
Syftet med detta projekt är att genomföra en genomförbarhetsstudie av hur agrivoltaiska system, fotovoltaiska system som kombinerar elproduktion och jordbruksverksamhet, kan öka den ekonomiska livskraften för fotovoltaiska system i Sverige. Agrivoltaiska system har flera fördelar jämfört med traditionella markbaserade fotovoltaiska system: högre elutbyte, grödeavkastning och vattenbesparing jämfört med vanliga metoder. Kombinationen av intäkter kan leda till hög markanvändningseffektivitet och kortare återbetalningstid. Detta projekt kommer att behandla ämnet agrivoltaiska system med hjälp av en helhetssyn som kombinerar tre olika makroområden (energi, mat och vatten) med en tvärvetenskaplig forskningsgrupp.
Energimyndighetens andel:
84 %
Dokument: