Projektinformation

Projekttitel:
Teststräcka för eVTOL
Projekttitel (eng):
Test track for eVTOL
Koordinator:
Skellefteå City Airport AB
Diarienummer:
2021-016037
Projektnummer:
P2021-90062
Projektstart:
2021-07-01
Projektslut:
2022-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20211 600 000 kr
20221 599 750 kr
20230 kr
Total:3 199 750 kr
Program:
Fossilfritt flyg 2045
Projektsammanfattning:
Projektet syftar till att utreda om och projektera för en teststräcka med elektriska vertikalstartande fordon (eVTOL) mellan Skellefteå Airport och Northvolt Ett. Projektet kommer att utreda och planera för infrastruktur, luftrumsfrågor, tillstånd, business case för nyttjande av sträckan samt ur forskningsperspektiv undersöka den elmiljö som utökad användning av elektrifierade luftfartyg ger på flygplatsen. Därmed skapas förutsättningar för en av de allra första teststräckorna i Norden vilket kortar tiden fram till kommersiell trafik med eVTOL i Sverige.
Energimyndighetens andel:
65 %