Projektinformation

Projekttitel:
DC konduktivitet i polyolefiner – Förbättrade kraftkondensatorer och högspänningskablar för en hållbar användning av elektrisk energi
Projekttitel (eng):
DC conduction in polyolefins – improved Power Capacitors and HV Cables for a sustainable use of electrical energy
Koordinator:
Kungliga Tekniska Högskolan
Diarienummer:
2022-201302
Projektnummer:
P2022-00708
Projektstart:
2023-02-01
Projektslut:
2027-04-30
Budget:
ÅrBeviljat
20230 kr
20240 kr
20250 kr
20260 kr
20270 kr
Total:0 kr
Program:
Framtidens elsystem
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Projektsammanfattning:
Det här projektet kommer att utveckla förbättrade simuleringsmodeller för konduktivitet i polyolefiner, polymera isolationsmaterial som används i två vitala komponenter i HVDC (högspänd likström) transmissionssystem: DC kraftkabel mellan likriktarstationerna, samt kraftkondensatorer som upptar en stor del av volymen i dessa stationer. Förbättrade isolationsmaterial bidrar till att högre spänning i kablarna kan användas vilket ger lägre förluster. Det ger också högre energidensitet i kondensatorerna vilket ger kompaktare ventilhallar. De nya simuleringsmodellerna kommer att öka utvecklingshastighet och tillverkning av nya polyolefiner med lägre miljöpåverkan, samt förståelsen hur dessa fungerar som HVDC isolation.