Projektinformation

Projekttitel:
Energilagring för nätstöd och priming av förnybara energiapplikationer baserade på natriumjonbatterier
Projekttitel (eng):
Energy storage for grid support and priming of renewable energy applications based on sodium-ion batteries
Koordinator:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Diarienummer:
2022-201334
Projektnummer:
P2022-00737
Projektstart:
2023-02-01
Projektslut:
2027-02-01
Budget:
ÅrBeviljat
20230 kr
20240 kr
20250 kr
20260 kr
Total:0 kr
Program:
Framtidens elsystem