Projektinformation

Projekttitel:
Skaliga Interaktioner vid spänningsreglering i aktiva distributionsnät
Projekttitel (eng):
Adverse Voltage Controllers' Interactions in Active Distribution Networks
Koordinator:
RISE Research Institutes of Sweden AB
Diarienummer:
2023-201169
Projektnummer:
P2023-00479
Projektstart:
2023-10-17
Projektslut:
2026-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20231 399 704 kr
2024918 183 kr
20251 839 225 kr
20261 842 137 kr
Total:5 999 249 kr
Program:
Framtidens elsystem
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Projektsammanfattning:
För att möta dagens och framtidens klimat- och säkerhetsutmaningar används ny teknologi som förändrar elkraftsystemets dynamik men som ofta också leder till oförutsägbart systembeteende. För att stödja spänningsregleringen i lokala distributionssystem, men även för att hjälpa till med spänningsregleringen i det överliggande elöverföringssystemet, används ofta omriktarbaserad generering. Dessa kan dock leda till skadliga interaktioner mellan spänningsregulatorer som kan äventyra systemsäkerheten. Detta projekt analyserar dessa interaktioner. Projektets fokus ligger på modellering och karakterisering av interaktionerna, samt utveckling av metoder för analys av dessa. Utifrån analysen kommer vi i projektet föreslå lösningar på hur man kan implementera nya spänningsregleringsstrategier i aktiva distributionsnät samtidigt som man undviker risker för skadliga interaktioner. Projektet bidrar därmed till förbättrad resiliens och framtida trygg elförsörjning.
Energimyndighetens andel:
100 %