Projektinformation

Projekttitel:
PREDICTing and evaluating driveability and performance of zero emission heavy duty vehicles (PREDICT)
Projekttitel (eng):
PREDICTing and evaluating driveability and performance of zero emission heavy duty vehicles (PREDICT)
Koordinator:
Scania CV Aktiebolag
Diarienummer:
2023-201881
Projektnummer:
P2023-00589
Projektstart:
2023-09-01
Projektslut:
2027-08-31
Budget:
ÅrBeviljat
20230 kr
20240 kr
20250 kr
20260 kr
20270 kr
Total:0 kr
Program:
FFI Nollutsläpp
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Projektsammanfattning:
PREDICT-projektet syftar till att utveckla verktyg och metoder för att kunna bedöma energiförbrukningen och prestanda, såväl som körbarhet för nya fossilfria drivlinekoncept i tidiga skeden av utvecklingsprocessen. Körbarheten och förståelsen för hur den påverkas är särskilt viktig här eftersom den longitudinella rörelseregleringen för effektiv körning inte alltid är ett bekvämt eller naturligt beteende för förare eller passagerare. Projektet är ett samarbete mellan fyra partners, Scania, VTI, KTH och LiU, som är experter inom områdena körbarhetsbedömning, körsimulatorer och motion cueing, statistiska och maskininlärningsmetoder för korrelationsstudier och modellering och reglering av hållbara och självkörande fordon. Projektet kommer att finansiera två doktorander, deras handledning samt de omfattande tester och experiment som utförs med fordon och i såväl simulatorer med avancerade rörelsesystem som i simuleringsmiljöer. Projektets budget är 25 900 KSEK och sökt stöd är 12 950 KSEK