Projektinformation

Projekttitel:
Odling av hållbar energi och ett stärkt svenskt jordbruk genom en ny oljegröda
Projekttitel (eng):
Cultivating sustainable energy and empowering Swedish agriculture through a novel oil crop
Koordinator:
Sveriges lantbruksuniversitet
Diarienummer:
2023-204498
Projektnummer:
P2023-01029
Projektstart:
2023-12-01
Projektslut:
2026-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20230 kr
20240 kr
20250 kr
20260 kr
Total:0 kr
Program:
Bio+
Programområde:
Biobränslen forskningsprogram
Projektsammanfattning:
Projektet är ett första viktigt steg i att utveckla en helt ny, bio-baserad värdekedja för förnybara bränslen och protein i Sverige. Forskare utvecklar just nu en inhemsk vild växt, fältkrassing, till en robust oljegröda, skräddarsydd för det nordiska klimatet. Projektet strävar efter att introducera en ny gröda i det svenska jordbruket och samtidigt förbättra den regionala tillgången på förnybara resurser. Genom att förbättra fältkrassingen med moderna växtförädlingsmetoder, finslipa odlingstekniker och utforma en hållbar värdekedja för att utnyttja dess potential, kommer projektet att leda till positiva effekter för flera sektorer. En projektgrupp av partners med kompetens genom hela värdekedjan, från genetik och kemi till systemanalys och produktutveckling säkerställer projektets framsteg. Genom att producera förnybara fettsyror för biobränslen och proteiner för mat och foder, stärker detta projekt det svenska jordbruket, minskar koldioxidavtryck och bidrar till en grönare framtid.