Projektinformation

Projekttitel:
flexIvind, Vindkraftens potential och kostnader för att leverera flexibilitet liknande bas- eller reglerkraft
Projekttitel (eng):
flexIvind, Wind power's potential and costs for delivering support services to the grid
Koordinator:
RISE Research Institutes of Sweden AB
Diarienummer:
2023-204907
Projektnummer:
P2023-01314
Projektstart:
2024-05-01
Projektslut:
2027-04-30
Budget:
ÅrBeviljat
2024488 000 kr
20252 250 000 kr
20261 585 000 kr
2027243 000 kr
Total:4 566 000 kr
Program:
Framtidens elsystem
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Projektsammanfattning:
Vindkraften behöver i framtiden bidra med fler stödtjänster till elnätet. Detta projekt avser att studera vindkraftens möjligheter i ett bredare perspektiv, med fokus på FCR-D, FCR-N och aFRR som står för uppemot 80 % av de stödtjänster som Svk upphandlar. Tekniska och ekonomiska konsekvenser kommer att analyseras. Det nya i denna studie blir fokus på hela vindparkens förmåga att samverka för att på mest effektiva sätt producera både el och tjänster till elnätet samtidigt, exempelvis genom att vissa utvalda turbiner körs med begränsad effekt, vilket medför att reserver finns tillgängliga för att mer uthålligt öka effektuttaget om så behövs. En utmaning är att stödtjänsten måste förbli tillgänglig över den tid som krävs. Dessutom måste den vara förutsägbar även om/när fel inträffar i predikterade vindförhållanden. Effekterna blir ökad förståelse för hur en vindpark kan leverera olika stöd, som är lönsamma för investerare, ökar livslängd på materialet samt gynnar det svenska elsystem
Energimyndighetens andel:
90 %