Projektinformation

Projekttitel:
Anpassning av flerbostadshus till extreme övervärme
Projekttitel (eng):
Adaptation of multi-family buildings to extreme heat
Koordinator:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Diarienummer:
2023-205296
Projektnummer:
P2023-01488
Projektstart:
2024-06-01
Projektslut:
2028-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
20241 145 000 kr
20250 kr
2026554 000 kr
2027961 000 kr
2028490 000 kr
Total:3 150 000 kr
Program:
Program – Forskning och innovation för energi- och resurseffektivitet i bebyggelsen
Programområde:
Bebyggelse
Projektsammanfattning:
Högre medeltemperaturer tillsammans med mer frekventa och längre värmeböljor kommer ha avsevärda effekter på byggnader, särskilt de som är utan mekanisk kyla som bostäder, och öka riskerna för hälsa och komfort. Samtidigt kan efterfrågan på kylsystem och el drastiskt öka och få allvarlig inverkan på elnätets tillförlitlighet, särskilt under topplaster, och bidra till CO2-utsläpp. Projektet baseras på att kombinera och analysera befintliga data och syftar till att definiera för övervärme samband mellan termiskt klimat, byggnads- och lägenhetsegenskaper och boendes beteende. Genom att kombinera forskning inom arkitektur, teknik och sociologi och genom tillgång till befintliga termiska klimatdata och en byggnadsbeståndsmodell kommer projektet på kort tid att bidra till ny kunskap och stödja utvecklingen av riktlinjer för att hjälpa arkitekter, konsulter, fastighetsägare och myndigheter att bekämpa extrem värme i befintliga och nya lägenheter på ett energi- och resurseffektivt sätt.
Energimyndighetens andel:
100 %