Projektinformation

Projekttitel:
IEA OES Task 10 - verifiering och validering av vågkrftsimuleringar
Projekttitel (eng):
IEA OES Task 10 - Wave Energy Modeling Verifications and Validation
Project manager:
Carl Erik Jansson
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
44423-1
Projektstart:
2017-05-16
Projektslut:
2019-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
2017433 000 kr
2018433 000 kr
2019240 000 kr
Total:1 106 000 kr
Programområde:
Program:
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Olsson
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att verifiera och validera existerande hydrodynamiska simuleringsmodeller för vågkraft. Målet är att identifiera förbättringar av simuleringsverktygen vid uppskattning av energiupptagning, våglaster mm samt utveckla metoder för att verifiera och validera olika typer av numeriska modeller. Projektet utförs inom Task 10 som är ett arbetspaket inom International Energy Agency´s Technology Collaboration Programme Ocean Energy Systems. I det svenska delprojektet ingår Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan och SSPA. De ska fokusera på tre simuleringsverktyg som utvecklas/används i Sverige; Shipflow motion-ett kommersiellt program, FEnICs-ett ”open-source” CFD program och ANSYS-FLUENT-ett kommersiellt CFD program.
Ärendesammanfattning (eng):
The proposed project is about Swedish participation in the IAE OES annex on benchmarking of hydrodynamic models for wave energy. In Sweden the research in hydrodynamics for wave energy is geared towards nonlinear models. In this proposal we suggest to include into the benchmarking study three different hydrodynamic software that is used in research/development projects in Sweden. The software are: (i) Shipflow motion, a commercial panel method from potential flow simulations; (ii) FEniCs, an open-source finite element CFD programme, and (iii) ANSYS-FLUENT, a commercial finite volume CFD programme. These nonlinear codes will provide an interesting adding to the majority of the other codes, which can be expected to be mostly of linear radiation/diffraction type. The overall aim is to establish best practice recommendations for simulations and identify techniques that improve the estimation of energy capture, wavel loads and LCOE.