Horisont Europa

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om Horisont Europa.

Flera myndigheter har ansvar för Horisont Europa i Sverige. För att du ska hamna rätt med din fråga har vi tagit fram en vägledning över vem som gör vad.

Frågor om ramprogrammet och de olika delarna

Alexandro Caruso, Energimyndigheten

Synpunkter och inspel  

Klimat, energi och mobilitet 
Alexandro Caruso, Energimyndigheten 

Bioekonomi 
Michael Novotny, Energimyndigheten

Juridiska och finansiella frågor

Gwendolyn Schaeken, Vinnova

Annika Strömdahl, Vinnova 

Råd och stöd inför ansökan (nationella kontaktpersoner) 

Området för klimat 
Mimmi Magnusson, Vinnova (e-post) 

Malin Mobjörk, Formas (e-post) 

Området för Energi 
Mimmi Magnusson, Vinnova (e-post) 

Alexandro Caruso, Energimyndigheten (e-post) 

Området för mobilitet
Annika Strömdahl, Vinnova (e-post) 

Området för bioekonomi m.m. i kluster 6

Nadine Schweizer, Vinnova (e-post) 

Små och medelstora företag kan också vända sig till stödfunktioner hos EUSME Support och nätverket Enterprise Europe

Nationella kontaktpersoner inom andra områden än dessa:

Kontakt för Horisont Europa (vinnova.se)