Energimyndighetens forum för globala energifrågor

Energimyndighetens forum för globala energifrågor är ett nätverk för både företag och privatpersoner som vill byta erfarenheter och diskutera aktuella frågor som rör de globala energimarknaderna. Det rör sig framför allt om olja, naturgas och kol.

Vill du bli medlem?

Är du intresserad av aktuella frågor som rör de globala energimarknaderna? Vi arrangerar seminarier vid ett par tillfällen varje år som blir en träffpunkt för nätverkets medlemmar.

I nuläget har nätverket cirka 600 medlemmar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev "EM Forum för globala energifrågor". Via formuläret så blir du medlem och får utskick med information om våra seminarier. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Mer om forumet 

Forumet fick namnet Nätverket Olja & Gas (NOG), men i slutet av 2017 beslutade myndigheten, tillsammans med programrådet för NOG, att byta namn för att bättre spegla den bredare ansatsen kring globala energifrågor som ingår i verksamheten. Det nya namnet, Energimyndighetens forum för globala energifrågor, lanserades 2018.

Om forum för globala energifrågor