Klimat

Vårt arbete inom klimat och miljö syftar till att snabba på samhällets omställning till fossilfrihet och nettonollutsläpp.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Energimyndigheten arbetar med flera viktiga insatser för att bidra till det målet. Vi samarbetar även med andra länder på EU-nivå och internationellt för att minska de globala utsläppen av växthusgaser.

Hitta snabbt