Ombudsroller

I unionsregistret kan du välja vilka behörighetsroller som ska gälla för ett ombud på ett konto. Ett konto måste alltid ha minst två behöriga ombud.

Behörigheter för ombud på konton i EU ETS

Ombud för konton i EU ETS kan använda sig av olika ombudsroller i registret. Rollerna har olika funktioner och behörigheter. Kontoinnehavaren väljer ombudens behörighet.

Initativtagare

Initiativtagare - användare med denna ombudsroll kan endast initiera transaktioner och processer så som ändringar i Betrodda kontolistan (TAL).

Godkännare

Godkännare - användare med denna ombudsroll kan endast godkänna transaktioner och processer så som ändringar i TAL.                                       

Initativtagare och godkännare

Initiativtagare & godkännare - användare med denna ombudsroll kan initiera eller godkänna transaktioner och processer så som ändringar i TAL. Denna ombudsroll är vanligast och har flest behörigheter.

Endast läsrättighet

Endast läsrättighet - användare med denna ombudsroll kan endast läsa i registret och kan inte utföra några transaktioner eller processer.                                                                                                                                                                                 

När du öppnar ett konto, utför en transaktion eller utför en process krävs två ombud av någon av följande kombinationer:

Initiativtagare + Godkännare

aInitiativtagare + Godkännare

Initiativtagare & Godkännare + Godkännare

b. Initiativtagare & Godkännare + Godkännare

Initiativtagare + Initiativtagare & Godkännare

c. Initiativtagare + Initiativtagare & Godkännare  

Initiativtagare & Godkännare  + Initiativtagare & Godkännare

d. Initiativtagare & Godkännare  + Initiativtagare & Godkännare

Behörigheter för ombud på konton under Kyotoprotokollet

Ombud för persondepåkonton under Kyotoprotokollet kan använda sig av ombudsrollerna Behörigt ombud och Extra behörigt ombud.

Behörigt ombud har all nödvändig behörighet för att kunna administrera ett konto. De kan bland annat föreslå och godkänna transaktioner och uppdatera kontoinformationen.

Extra behörigt ombud kan endast godkänna transaktioner föreslagna av behöriga ombud. Om ett Extra behörigt ombud utses på ett konto måste alla transaktioner godkännas av detta ombud.

Endast läsrättighet. Utöver Behöriga ombud och Extra behöriga ombud finns också möjlighet att registrera behöriga ombud med enbart läsrättigheter på ett konto. Användare med denna ombudsroll kan endast läsa i registret och kan inte utföra några transaktioner.